Kierownictwo

 
 
 

Kierownictwo

Władze Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

Dowódca

Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

LESZEK KOIS

 Z-ca Dowódcy

Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

PRZEMYSŁAW MROZEK

Z-ca Dowódcy

Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

ARTUR BŁAŻEJEWSKI

 
 
Copyright ©2016 OPOLSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 793